Γίνετε πελάτης μας, και ζητήστε μαζί με την παραγγελία σας το δωρεάν CD με άρθρα γραμμένα από την FIBERMAX COMPOSITES:

5η έκδοση, Ιαν. 2009

· Οδηγίες χρήσης για εποξικά συστήματα

 

· Ποιο εποξικό σύστημα πρέπει να επιλέξω; Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες πού πρέπει να επηρεάζουν την επιλογή μου;

 

· Πως κατασκευάζουμε ένα προϊόν ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν  την σχέση βάρους και αντοχής των σύνθετων κατασκευών;

 

· Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των εποξικών συστημάτων απέναντι στον πολυεστέρα και βινυλιεστέρα;

 

· Πως κατασκευάζονται τα προϊόντα από συνθετικά υλικά (σύνθετα προϊόντα); Ποιοι είναι οι  κυριότεροι τρόποι παραγωγής;

 

· Τι είναι η τεχνολογία κενού και πως εφαρμόζεται; Ποια είναι βήμα-βήμα η διαδικασία;

 

· Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα μπορεί να επιφέρει η χρήση των τεχνολογιών κενού (σε σχέση με το απλό στρώσιμο με το χέρι) σε μια κατασκευή;

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ CD

Text Box: FIBERMAX
C      O      M      P      Ο      S      I      T      E     S