Ύφανση: Twill 2 x 2

Βάρος: 650 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K carbon , 50%, 4 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 12K carbon,  50%, 4  κλ/εκ

 

 

ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΑ

Ύφανση: Μιας κατεύθυνσης

Βάρος: 125 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 78%, 4.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: Glass fiber 22%, 4.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 160 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 4.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon 50%, 4.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 Χ 2

Βάρος: 160 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 4.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon 50%, 4.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας κατεύθυνσης

Βάρος: 170 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 84%, 7.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: Glass fiber 16%, 5.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 200 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 4.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: Glass fiber 50%, 4.8 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 200 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 5.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: Glass fiber 50%, 5.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Fish

Βάρος: 240 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 6.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon 50%, 6.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας κατεύθυνσης

Βάρος: 260 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 6K carbon , 90%, 3.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: Glass fiber 10%, 3.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 285 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 7.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon, 50%, 7.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 4 X 4

Βάρος: 285 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 7.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon, 50%, 7.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Fish

Βάρος: 285 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 3K carbon , 50%, 7.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 3K carbon, 50%, 7.0 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 300 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 6K carbon , 50%, 3.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 6K carbon, 50%, 3.8 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας καεύθυνσης

Βάρος: 320 γρ/τμ

Πλάτος: 0,50 μ

Στημόνι: 12K carbon , 92%, 3.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass + thermopl. 8%, 0.5  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας καεύθυνσης

Βάρος: 330 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K carbon , 89%, 3.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass fiber. 11%, 4.0  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 400 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K T700 carbon , 50%, 2.5 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 12K carbon,  50%, 2.4  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 416 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K T700 carbon , 50%, 2.6 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 12K carbon, 50%, 2.6 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας καεύθυνσης

Βάρος: 420 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K T700 carbon , 94%, 5.0 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass fiber. 6%, 4.0  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Μιας καεύθυνσης

Βάρος: 520 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 12K T700 carbon , 94%, 6.2 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass fiber. 6%, 4.4  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 550 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 24K carbon , 50%, 2 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 24K carbon,  50%, 2  κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 x 2

Βάρος: 600 γρ/τμ

Πλάτος: 1,00 μ

Στημόνι: 24K carbon , 50%, 2 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 24K carbon,  50%, 2  κλ/εκ

 

 

Text Box: FIBERMAX
C      O      M      P      Ο      S      I      T      E     S

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 93 γρ/τμ

Πλάτος: 1,02 μ

Στημόνι: 1K carbon , 50%, 7 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: 1K carbon , 50%, 7 κλωστές/εκατοστό