ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΑ  ΣΩΛΗΝΩΤΑ

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 10 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 11 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 350 g/m2

3K carbon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 20 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 20 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 318 g/m2

3K carbon

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 30 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 33 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 350 g/m2

3K carbon

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 40 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 41 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 325 g/m2

3K carbon

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 60 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 68 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 360 g/m2

6K carbon

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 90 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 135 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 480 g/m2

6K carbon

 

Διάμετρος  (Φ) σε + — 45ο  = 125 mm

Βάρος ανά τρέχον μέτρο = 159 g/m

Βάρος: υφάσματος ανά τ.μ. = 410 g/m2

6K carbon

Text Box: FIBERMAX
C      O      M      P      Ο      S      I      T      E     S