ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΑ

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 25 γρ/τμ

Πλάτος: 0.965 μ

Στημόνι: glass ECS 5.6, 50%, 22 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC 5 2.9, 50%, 22 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 49 γρ/τμ

Πλάτος: 0.965 μ

Στημόνι: glass ECS 11, 56%, 24 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC 5 11, 44%, 19 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 70 γρ/τμ

Πλάτος: 1.10 μ

Στημόνι: glass EC7 22, 52%, 16 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC7 22, 48%, 15 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 80 γρ/τμ

Πλάτος: 1.05 μ

Στημόνι: glass EC9 34, 49%, 12 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 34, 51%, 12.5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 105 γρ/τμ

Πλάτος: 1.10 μ

Στημόνι: glass EC7 22, 51%, 24 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC7 22, 49%, 23 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 125 γρ/τμ

Πλάτος: 0.80 μ

Στημόνι: glass EC9 34 X 2, 53%, 9.6 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 34 X 2, 47%, 8.5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 162 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: glass EC9 68, 51%, 11.8 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68, 49%, 11.5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Satin 4H

Βάρος: 190 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: glass EC9 68, 80%, 22 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68, 20%, 10.5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 202 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: glass EC9 136, 60%, 8.9 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 136, 40%, 6 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 202 γρ/τμ

Πλάτος: 1.20 μ

Στημόνι: glass EC9 68, 50%, 14 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68, 50%, 14 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 204 γρ/τμ

Πλάτος: 0.80 μ

Στημόνι: glass EC9 68 X 2, 51%, 7.4 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68 X 2, 49%, 7.2 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 206 γρ/τμ

Πλάτος: 0.80 μ

Στημόνι: glass EC9 68 X 2, 51%, 7.4 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68 X 2, 49%, 7.2 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 270 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: diolen Hm polyester 50%

Υφάδι: diolen Hm polyester 50%

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 300 γρ/τμ

Πλάτος: 0.80 μ

Στημόνι: glass EC9 68 X 3, 50%, 7 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass EC9 68 X 3, 50%, 7 κλ/εκ

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 300 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: glass με επικάλυψη αλουμινίου EC9 68%, 2.tex , 50%, 7 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass με επικάλυψη αλουμινίου EC9 68%, 2.tex , 50%, 7 κλωστές/εκατοστό

 

 

Ύφανση: Απλή

Βάρος: 320 γρ/τμ

Πλάτος: 1.20 μ

Στημόνι: glass 320 tex, 50%, 5 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass 320 tex, 50%, 5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 320 γρ/τμ

Πλάτος: 1.20 μ

Στημόνι: glass 320 tex, 50%, 5 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass 320 tex, 50%, 5 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 380 γρ/τμ

Πλάτος: 1.20 μ

Στημόνι: glass 320 tex, 50%, 5.9 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass 320 tex, 50%, 5.9 κλ/εκ

 

 

Ύφανση: Twill 2 X 2

Βάρος: 440 γρ/τμ

Πλάτος: 1.00 μ

Στημόνι: diolen Hm polyester 50%

Υφάδι: diolen Hm polyester 50%

 

Text Box: FIBERMAX
C      O      M      P      Ο      S      I      T      E     S

Ύφανση: Μιας καεύθυνσης

Βάρος: 300 γρ/τμ

Πλάτος: 0.50 μ

Στημόνι: glass 2400 tex, 92%, 2.5 κλωστές/εκατοστό

Υφάδι: glass + thermoplastic,  8%, 0.5  κλ/εκ